ERP-01

Business Plus ERP

ERP ไม่ได้ใช้เพื่อออกบิลหรือช่วยงานฝ่ายบัญชีเท่านั้น ?

BUSINESS PLUS ERP เป็นเครื่องมือเพื่อผู้บริหาร

  • บริหารสินค้าอย่างไรให้เพิ่มกำไร
  • สั่งซื้ออย่างไรเงินไม่จม
  • สั่งซื้ออย่างไรไม่ให้เสียโอกาสขาย
  • A B C Analysis คือสินค้าหมวดใด และรายการใดบ้าง
  • Trend สินค้าไปในทิศใด
  • สินค้าหมวดใดกำลังถดถอย
  • ทำไมขายดีแต่ไม่มีเงิน
  • จะปรับตัวอย่างไรกับอัตราส่วนทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงและสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจ

โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus ERP

         ช่วยจัดการตั้งแต่เรื่องของปริมาณสินค้าคงคลังและต้นทุนสินค้า ช่วยวิเคราะห์ปริมาณเหมาะสมของสินค้าแต่ละชนิด ปริมาณสินค้าที่ควรจะจัดเก็บ ปริมาณที่ควรสั่งซื้อ หรือปริมาณที่ควรจะเติม ตลอดจนควบคุม Document Flow ตั้งแต่การขอซื้อ ,สั่งซื้อ,การรับสินค้า,การส่งคืน,การขายสินค้า,การรับคืน เอกสารเกี่ยวข้องอื่นของสินค้า เอกสารทางการเงิน เอกสารทางบัญชีและอื่น ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุม อนุมัติ และตรวจสอบ  พร้อมทั้งเชื่อมโยงถึงระบบต่าง ๆ ทั้งลูกหนี้ เจ้าหนี้  การเงิน ภาษี และบัญชีโดยอัตโนมัติ ทำให้ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน พร้อมคุณสมบัติเด่นระบบวิเคราะห์การตลาดขั้นสูง (Business Intelligence) สำหรับผู้บริหารในการสอบถามข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบสรุปและกราฟด้วย Performance Dashboard และ Bplus Executive เพื่อใช้ในการตัดสินใจแข่งขันทางการตลาดปรับกลยุทธ์ได้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ เพื่อความเป็นผู้นำในธุรกิจและเหนือคู่แข่ง