e-Payslip

BPlus e-Payslip on E-mail / SMS / Web

ระบบe-Payslip เป็นโปรแกรมเสริมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการพิมพ์ใบจ่ายเงินเดือนให้พนักงาน ซึ่งเดิมพิมพ์เอกสารในรูปแบบกระดาษหรือซองเงินเดือนปิดผนึก เปลี่ยนเป็นให้โปรแกรมพิมพ์เป็นรูปแบบ Electronic File และส่ง E-Mail ให้พนักงานได้ทันทีโดยพนักงานแต่ละคนจะมีรหัสลับเพื่อความปลอดภัย ในการเปิดเข้าดูข้อมูลเงินเดือน ซึ่งเป็นความลับเฉพาะคน และความลับขององค์กร รวมทั้งยังสามารถส่งเอกสารหรือรายงานอื่นๆ ให้พนักงานทาง E-Mail ได้ทำนองเดียวกับใบจ่ายเงินเดือน นอกจากนั้นพนักงานยังมีช่องทางพิเศษสะดวกในการรับข้อมูลได้อีกคือทาง SMS และทาง Web

คุณสมบัติเด่นของระบบ E-Payslip

1. คุณสมบัติด้านการติดตั้งระบบ E-Payslip ใช้งานได้ง่าย โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม เพียงแค่ท่านมีลิขสิทธิ์ของโปรแกรม E-Payslip และขั้นตอนการตั้งค่าของระบบ มี 2 ขั้นตอน ดังนี้

 • ระบบ E-PaySlip สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมเงินเดือนเวอร์ชั่น 5.1 ขึ้นไป เพียงท่านทำการลงทะเบียนโปรแกรมเงินเดือนตามลิขสิทธิ์ที่ซื้อระบบไว้ ก็สามารถใช้งานได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม
 • ตั้งค่าระบบ E-Mail ก่อนเริ่มใช้งานได้ง่าย และสะดวกรวดเร็วกรณีที่ผู้ใช้งานไม่มี Mail Server ก็สามารถใช้ Mail Free ทั่วไปเป็นโปรแกรมจัดการอีเมล์สำหรับรับและส่ง E-Mail ได้

2. คุณสมบัติด้านการทำงานระบบ E-Payslip ได้ถูกทำการพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว โดย เพียงทำการตั้งค่าพื้นฐานของระบบเพื่อใช้งานในครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ซึ่งในเดือนถัดไปก็สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องตั้งค่าใหม่ รวมทั้งเมนูการทำงานที่ชัดเจน และขณะที่ทำการส่ง E-Mail ให้กับพนักงาน ระบบจะแจ้งสถานะในการส่งเอกสารเป็น Log File เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ

 • ระบบรองรับการแสดงภาษาได้ถึง 5 ภาษา คือ ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาลาว
 • โปรแกรมจะทำการพิมพ์เอกสารตามรูปแบบรายงานในโปรแกรมเงินเดือนโดยพิมพ์เป็นรูปแบบ PDF File เช่น ใบจ่ายเงินเดือน, รายงานสรุปสถิติการมาทำงาน, หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ, หนังสือรับรองเงินเดือน, หนังสือรับรองการผ่านงาน เป็นต้น
 • สามารถทำการกรองข้อมูลในการส่งเอกสาร โดยสามารถเลือกได้ว่า ต้องการส่งทั้งบริษัท, เฉพาะสาขา, เฉพาะแผนก หรือส่งเฉพาะพนักงานบางท่านหรือกรณีส่งเพิ่มเติมหรือส่งให้พนักงานใหม่
 • สามารถตั้งค่าเพื่อกำหนดสิทธิให้กับผู้ใช้งานในการส่งเอกสารทางE-Mail และกำหนดสิทธิ์ในการแก้ไข E-Mail ในแฟ้มประวัติพนักงานเพื่อป้องการความปลอดภัยข้อมูลพนักงานได้
 • เพื่อความสะดวกและมีหลักฐานในการตรวจสอบ โปรแกรมจะมี Log File เก็บรายละเอียดความถูกต้องสมบูรณ์ในการส่งข้อมูลทุกรายการโดยแยกแฟ้มให้อัตโนมัติอย่างเป็นระบบ
 • โปรแกรมจะทำการส่งเอกสารให้กับพนักงานที่ระบุ E-Mail ถูกต้องเท่านั้น พร้อมกับสามารถตรวจสอบและแสดงให้ทราบว่า E-Mail ของพนักงานท่านใดที่ไม่ถูกต้อง เพื่อกลับมาแก้ไขและส่งใหม่ได้
 • มีระบบป้องกันการเปิดรายงานจากบุคคลอื่นด้วย รหัสลับเฉพาะบุคคลเนื่องจากใบจ่ายเงินเดือนที่ส่งให้กับพนักงานนั้นเป็นเอกสารสำคัญ ซึ่งป้องกันเฉพาะเจ้าของเอกสารเท่านั้นถึงจะเปิดได้ โดยสามารถกำหนด รูปแบบรหัสลับผสมผสานข้อมูลส่วนตัวของพนักงานได้ถึง 8 ชนิดขึ้นอยู่กับนโยบายบริษัทที่จะกำหนดให้ข้อมูลใดนำมาใช้ในการเปิดเอกสาร และสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อนโยบายบริษัทเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีข้อมูลให้เลือกได้ดังนี้
  1. เลขที่บัตรประชาชน
  2. วันเดือนปีเกิด
  3. วันที่หมดอายุของบัตร
  4. หมายเลขโทรศัพท์
  5. รหัสพนักงาน
  6. เลขที่บัตรพนักงาน
  7. วันที่เริ่มงาน
  8. รหัสอ่านใบจ่ายเงินเดือน
 • หลังจากได้รับใบจ่ายเงินเดือนทาง E-Mail เรียบร้อยแล้ว พนักงานก็จะสามารถเปิดดูใบจ่ายเงินเดือน (Slip) ได้ ซึ่งก่อนเปิดจะต้องทำการระบุรหัสลับให้ถูกต้อง ตามที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้กำหนดไว้ ระบบจึงจะแสดงข้อมูลในรายงาน แต่ถ้าระบุไม่ถูกต้องก็จะไม่สามารถ ดูข้อมูลในรายงานได้
 • ในกรณีที่เครื่อง Server บางตัวไม่อนุญาตให้ส่ง E-Mail ที่เป็นแฟ้ม PDF ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าให้โปรแกรมทำการเปลี่ยนนามสกุล File .PDF เป็น .PDF_ เพื่อให้ไม่ถูกกำจัดออกจาก Mail Server เมื่อผู้ใช้งานได้รับ Mail เพียงเปลี่ยนนามสกุล File จาก .PDF_ เป็น .PDF ก็สามารถเปิดอ่านเอกสารได้

ระบบแสดงใบจ่ายเงินเดือนกับเอกสารอื่นๆผ่านทางเว็บ (E-PaySlip On Web)

    ระบบแสดงใบจ่ายเงินเดือนกับเอกสารอื่นๆ ผ่านทางเว็บ (Business Plus E-PaySlip On Web) เป็นระบบที่ต่อยอดมาจากระบบ E-PaySlip เพื่อให้พนักงานใช้งานได้สะดวกมากขึ้น โดยระบบนี้ สามารถแสดงเอกสาร PDF ในหน้าเว็บตามงวดเงินเดือนต่างๆ หลังจากที่ใช้โปรแกรม E-PaySlip ส่งข้อมูลให้กับพนักงานเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้พนักงาน สามารถเข้ามาตรวจสอบเอกสารย้อนหลังได้ทันที

คุณสมบัติเด่นของระบบ E-PaySlip On Web

1. คุณสมบัติด้านการติดตั้งระบบ E-PaySlip On Web ใช้งานได้ง่าย โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม เพียงแค่ท่านนำ File โปรแกรมไปวางในเครื่อง Server แล้วเลือกฐานข้อมูลให้ตรงกับที่ต้องการ เมื่อเรียบร้อยแล้วดับเบิ้ลคลิกโปรแกรมผ่านทาง Browse ก็สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมได้ทันที

 • ระบบ E-PaySlip On Web สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมเงินเดือนเวอร์ชั่น 7.0 ขึ้นไป
 • ระบบ E-PaySlip On Web จะต้องใช้งานร่วมกันระบบ E-PaySlip เพื่อเข้าไปอ่าน File PDF หลังจากที่โปรแกรม E-PaySlip เตรียมข้อมูลให้เรียบร้อยแล้ว
 • สำหรับเครื่อง Client ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม เพียงแค่เข้าใช้งานผ่านBrowser ก็สามารถเข้ามาดูเอกสารต่างๆผ่านทางหน้าเว็บได้
2. คุณสมบัติด้านการทำงานระบบ E-PaySlip On Web ได้ถูกทำการพัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบ E-PaySlip ซึ่งพนักงาน สามารถตรวจสอบใบจ่ายเงินเดือนหรือเอกสารต่างๆ ผ่านทางหน้าเว็บได้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว โดยระบบ E-PaySlip จะเตรียมข้อมูลให้เพื่อให้พนักงานสามารถเข้ามาเรียกดูและตรวจสอบเอกสารย้อนหลังด้วยตนเองได้ทันที รวมทั้งมีหน้าจอการเข้าใช้งานที่ง่ายและชัดเจน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
 • แสดงหน้าจอได้ 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
 • พนักงานสามารถกำหนดชื่อผู้ใช้งานและรหัสลับก่อนที่จะเข้าใช้งานในระบบเว็บได้ด้วยตนเอง
 • มีระบบป้องกันการเปิดรายงานจากบุคคลอื่นด้วย รหัสลับเฉพาะบุคคลตามที่ได้กำหนดไว้ในระบบ E-PaySlip เนื่องจากใบจ่ายเงินเดือนที่ส่งให้กับพนักงานนั้นเป็นเอกสารสำคัญ ซึ่งป้องกันเฉพาะเจ้าของเอกสารเท่านั้น ถึงจะเปิดได้
 • หลังจากเข้ามาในหน้าเว็บแล้ว พนักงานก็จะสามารถเปิดดูใบจ่ายเงินเดือน(Slip) ได้ ซึ่งก่อนเปิดจะต้องทำการระบุรหัสลับให้ถูกต้องตามที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้กำหนดไว้ ระบบจึงจะแสดงข้อมูลในรายงาน แต่ถ้า ระบุไม่ถูกต้องก็จะไม่สามารถดูข้อมูลในรายงานได้
 • ระบบจะแสดงเอกสารตามรูปแบบรายงานในโปรแกรมเงินเดือน โดยแสดงเป็นรูปแบบ PDF File เช่น ใบจ่ายเงินเดือน, รายงานสรุปสถิติการมาทำงาน, หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ, หนังสือรับรองเงินเดือน, หนังสือรับรองการผ่านงาน เป็นต้น
 • สามารถทำการเลือกให้แสดงเอกสารย้อนหลังได้ 10 ปี และ เลือกเอกสารได้ตามงวดเงินเดือนที่ได้มีการส่งเอกสารผ่านระบบ E-PaySlip ไว้
 • ลดระยะเวลาในการที่ฝ่ายบุคคลจะส่งเอกสารย้อนหลังให้กับพนักงาน เนื่องจากพนักงานสามารถ Download เอกสารต่างๆ จากหน้าเว็บได้ด้วยตนเอง
 • เป็นการบริการพนักงานแบบ Self Service ที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และให้พนักงานสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตนเองทุกที่ทุกเวลา
ความคุ้มค่าของการนำระบบ e-Payslip มาใช้งานในองค์กร

โปรแกรม E-PaySlip และ ระบบ E-PaySlip On Web ให้ความคุ้มค่าในการลงทุนสำหรับองค์กร ให้ความคุ้มค่าในการใช้งานสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล และพนักงาน ช่วยลดต้นทุนประหยัดค่าใช้จ่ายระยะยาว ช่วยประหยัด เวลาเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มภาพลักษณ์ความทันสมัยให้องค์กร

 1. ช่วยลดต้นทุนและประหยัดค่าใช้จ่ายระยะยาว
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกระดาษ ใบจ่ายเงินเดือนหรือซองปิดผนึก
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหมึกพิมพ์ และประหยัดค่าซ่อมแซมเครื่องพิมพ์
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายการทำงานล่วงเวลา
  • ประหยัดพื้นที่ในการเก็บเอกสาร
  • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการส่ง เอกสารให้พนักงาน ที่ทำงานนอกสำนักงาน หรือสาขาต่างๆ
  • ประหยัดเวลาในการตรวจสอบเอกสารย้อนหลังได้ทุกที่ทุกเวลา
 2. ช่วยประหยัดเวลาของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพนักงาน
  • ลดระยะเวลาในการดำเนินการ เช่น การรอพิมพ์เอกสาร, การปิดผนึกซองใบจ่ายเงินเดือน เป็นต้น
  • ลดระยะเวลาการแจกใบจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน หรือเซ็นรับเอกสารทีละคน เปลี่ยนเป็นรูปแบบของการส่งทาง E-Mail
  • ลดการผิดพลาดในการแจกใบจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน ผิดคนหรือหลีกเลี่ยงกรณีพนักงานไม่ได้รับใบจ่ายเงินเดือน
  • สามารถส่งใบจ่ายเงินเดือนให้พนักงานรายบุคคลได้ทันที ในกรณีพนักงานเฉพาะท่าน ร้องขอให้ทำการส่งใหม่ได้
  • กรณีใช้งานผ่านระบบเว็บลดเวลาของฝ่ายบุคคลไม่ต้องส่งเอกสารย้อนหลัง พนักงานสามารถเข้าไปตรวจสอบเอกสารตนเองในหน้าเว็บได้
 3. ช่วยเพิ่มความสะดวก, รวดเร็ว ในการทำงาน
  • ช่วยให้การทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลสะดวก รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม
  • ช่วยให้การเก็บเอกสารง่ายและสะดวกขึ้น ในรูปแบบ Electronic File และเป็นการเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บเอกสาร
  • ช่วยให้พนักงานที่ต้องทำงานนอกสำนักงาน หรือสาขาต่างๆ ได้รับใบจ่ายเงินเดือน รวดเร็ว ทันเวลาไม่ต้องรอเข้ามารับเอกสารที่สำนักงาน หรือรอรับเอกสารที่ส่งมาจากสำนักงาน
  • พนักงานสามารถเข้ามาตรวจสอบเอกสารย้อนหลังผ่านทางหน้าเว็บและสามารถ Download เอกสารไว้ได้ตลอดเวลา
 4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเพิ่มภาพลักษณ์องค์กร
  • ความปลอดภัยในเรื่องความลับของข้อมูล ในรูปแบบใหม่เป็น Electronic File
  • ช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีเวลามากขึ้น สามารถพัฒนาองค์กรได้มากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้องค์กร
  • ช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ให้องค์กร ด้วยการ นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในองค์กรและพนักงาน

ความต้องการพื้นฐานของโปรแกรม  ระบบ E-PaySlip

 1. ใช้งานคู่กับโปรแกรมเงินเดือน Business Plus Payroll Version 5.1 ขึ้นไป
 2. โปรแกรม PdfCreator ซึ่งเป็นโปรแกรม Freeware
 3. เครื่องที่ต้องการใช้งานจะต้องสามารถติดต่อ NetWork ที่สามารถส่ง E-Mail ได้
 4. องค์กรจะต้องมี E-Mail Account ที่ใช้สำหรับส่งเมล์ให้กับพนักงาน

ระบบ E-PaySlip On Web

 1. ใช้งานคู่กับโปรแกรมเงินเดือน Business Plus HRM Version 7.0 ขึ้นไป
 2. ใช้งานคู่กับระบบ E-PaySlip เพื่อสำหรับส่งเอกสารให้กับพนักงานและพนักงานเข้าไปอ่านเอกสารผ่านเว็บ
 3. รองรับการใช้งานผ่าน Browser ดังนี้
  • Firefox 3.6+, including Firefox Mobile
  • Safari 5+, including Safari Mobile
  • Internet Explorer 8+
  • Chrome 12+, including Android Stock Browser and Chrome Mobile
  • Opera 12 (Presto) and 15+ (Opera Next / WebKit), including Opera Mobile

HRM/Payroll System for e-Payslip And other systems through E-mail / SMS / Web

    HRM/Payroll system for e-Payslip is a supplementary system develop to assist HR for payslip printing for all employees. Originally there print in paper form but presently we can send payslip as Electronic f ile and send E-mail directly to all employees. Each employees have security password to open their payslip because there only secret for employees and organization as well. HR can send other report to employees via E-mail same as payslip. Specially employees still have an extra channel that very convenience to receive information via SMS and Web base.

Special Feature for e-Payslip

 1. e-Payslip is very easy to use, no need to install any program just have a right to access to e-Payslip program and some easy step for set up as 2 step as below
  • e-PaySlip is compatible with HRM/Payroll system up to version 5.1. After the system has been registered. There can use immediately without having to install the program.
  • Set up E-mail before you start. It’s easy in case you do not have Mail Server. Mail Free can use to manage E-mail for receiving and sending E-mail.
 2. e-Payslip has been developed to be easy to use, fast and convenience by simply set up standard system for the f irst time. Next there can be used continuously without having reset anything again include functional menu and while sending an E-mail to all employees. The system will notify the status of document as a log f ifile to be easy for inspection.
  • System support 5 languages including Thai / English / Chinese / Japanese and Lao.
  • The program will print document according to the report format in the HRM/Payroll system by printing in PDF format such as Salary. Payslip, summary report of employees, Withholding Tax for 50 Tawi, Salary certif ificate, Certif ificate of work.
  • Filter can be used to send document by selecting how to send document as whole company, Only some branch, some department or some employees.
  • there can be set up to assign the user to send the document via E-mail and set the right to edit an E-mail in employee profif ile to protect employees information security.
  • For any convenience and evident to verify the program. Log file can be recorded the complete details of the transmission. All f ile are automatically extracted.
  • The program will send the document to all staff who specif ified E-mail only with the ability to check and indicate staff and E-mail that is not valid. To turn back to edit and resubmit.
  • There have a system to prevent the opening the report. Security code for each employees because document is very secret that only protect the owner of document to open it. Security code can be mix up 8 employee personal information depend on the company policy which provide what information is use to open or change as below details;
   1. Identifif ication ID
   2. Date of Birth
   3. Card expiration date
   4. Telephone Number
   5. Employees code
   6. Employee Number
   7. Start working date
   8. Payslip security code
  • After receiving your payslip via e-mail. Employees will be able to view the payslip which before the opening there have to be input the security code correctly as require by HR Department. The system will display information in the report but if it incorrect, there cannot view data in the report.
  • In case some server does not allow sending e-mail as PDF f ifile. User can set the program to change the fif ile extension from PDF to be PDF_ so that cannot remove from the mail server when the user receive.

Optional System

Payslip and other document via web (e-Payslip On Web) Business

    Business Plus e-Payslip on Web is the system that enhanced by e-Payslip to make it easier for employee to use. This system can display PDF on the web page depend on base salary. After send information successfully staff can check the information immediately.

Special Feature for e-Payslip On Web

1. e-Payslip on Web feature can be use very easy. No need to install the program. Just put the program fif ile into the server and select the database to meet the requirement. Once completed, double click from the program through the browser to access the program immediately.

 • e-Payslip On Web compatible with the Payroll program up to version 7.0
 • e-Payslip On Web must be compatible with e-Payslip to read the PDF f ifile after the e-Payslip has been prepared completely.
 • For Client no need to install the program is just access through the web browser. There can view document through the web page.
 

2. Feature of e-Payslip On Web has been developed to enhance e-Payslip effif iciency. Employees can check pay sip or other related document through the web very easy. The system by e-Payslip prepare for the information. It also has a simple and easy access screen for easy monitoring.

 • Display in 2 Languages as Thai and English.
 • Employees can set their username and password before login via web base system.
 • The system can prevent the opening of reports from other people. The password as def ifined in the e-Payslip system due to Payroll submission is very important for employees. This protect only the owner user to access and open them
 • After enter to the page, employees will be able to view the payslip which identify password properly before open. The system will display data in the report. But if the password is incorrect, it will not be able to see the report
 • The system will display document based on the report form of the payroll system in the PDF format such as Payroll Slip, job summary report and Tax and salary certifif icate etc.
 • There can choose to display the document report up to 10 years. And still select the document according to the payment period
 • Reduce the period of time for HR to send back the document to employees. Because each employee can download document through the web by themselves
 • Self Service is easy fast and useful and also allow employee to monitor and recheck their data manually anywhere anytime.
 

The Value of Business Plus e-Payslip on Web

    e-Payslip and e-Payslip On Web provide value for your organization. Cost effective for both HR and employees to help saving cost, time and optimize performance in long term period.

  1. Reduce cost in the long term period
   1. Save money to purchase payslip paper.
   2. Save money to purchase the ink and also for the maintenance cost.
   3. Save on over time cost.
   4. Save on the document storage space.
   5. Save time and money by sending the document to employees who work outside the offif ice or branch.
   6. Saving time for document monitoring by anywhere anytime.

  1. Time Saving for both HR and Employees
   1. Reduce time to process such as waiting for printing and sealing payroll slip.
   2. Reduce time to distribute payroll slip to employees and sign the document one by one and change the way for sending via E-mail.
   3. Reduce any mistake via distributing to wrong employees and avoiding for employees does not receive the payslip.
   4. Payroll Slip can be sent individually in case of employee request to resubmit.
   5. Due to using through the web base system, reduce the time for HR to send document because employee can check their own data in any document.

  1. Increase convenience, and speed of work effectiveness
   1. Enable the HR‘s works faster than ever.
   2. Easy and convenience for facilitate document keeping in the electronic f ifile format.
   3. Assist employee who work outside the off ice or branch can receive the payslip ontime and faster and no need to wait the document from the head of iffice.
   4. Employees can check the document through the web page and can download document anytime.

 1. Enhance performance and corporate image for organization
  1. Prevent the conf ifidentially of information as an electronic f ifile format.
  2. Assist HR to get more time to improve and optimize the organization performance.
  3. Enhance the corporate image by using modern technology in the organization.

Program Fundamental

e-Payslip

 1. Compatible with Business Plus HRM up to version 5.1
 2. PDF Creator Freeware
 3. Any machine need to be able to connect to the network that can be sent via e-mail
 4. Organization need to have E-Mail Account for sending e-mail to employees.

e-Payslip On Web

 1. Compatible with Business Plus HRM up to Version 7.0
 2. Compatible with E-Payslip for sending document to employees to read the document through the web
 3. Support through the Browser as following;
  • Firefox 3.6+, including Firefox Mobile
  • Safari 5+, including Safari Mobile
  • Internet Explorer 8+
  • Chrome 12+, including Android Stock Browser and Chrome Mobile
  • Opera 12 (Presto) and 15+ (Opera Next / WebKit), including Opera Mobile

Leave a Reply